Грамота за социално отговорна компания – партньор на Община Минерални бани

June 30, 2014

2014 – Грамота за социално отговорна компания – партньор на Община Минерални бани

Грамота от УС на Обществен фонд „Детство” за особени заслуги и принос в развитието и възпитанието на децата в неравностойно социално положение

2014 – Грамота от УС на Обществен фонд „Детство” за особени заслуги и принос в развитието и възпитанието на децата в неравностойно социално положение

Отличие за „Златен спонсор” на Balkan Mineral Processing Congress (BMPC 2013)

2013 – Отличие за „Златен спонсор” на Balkan Mineral Processing Congress (BMPC 2013)

Почетен плакет от Фондация за минно развитие Република Турция

2013 –  Почетен плакет  от Фондация за минно развитие Република Турция

Грамота за партньорство от школа по астрономия, астрофизика и информатика

2012 – Грамота за партньорство от школа по астрономия, астрофизика и информатика

Специална награда за зелена иновация на конкурса Най-зелените компании в България

2012 – Специална награда за зелена иновация на конкурса Най-зелените компании в България

Грамота от КНСБ за принос в развитието на социалния диалог

2010 – Грамота от КНСБ за принос в развитието на социалния диалог

Почетен плакет 100 години „Работнически рудничарски съюз в България”

2009 – Почетен плакет  100 години  „Работнически рудничарски съюз в България”

Сертификат за прилагане на Международните стандарти за финансов отчет

2006 – Сертификат за прилагане на Международните стандарти за финансов отчет

Диплом за принос в изграждането на Колеж по минно дело

2002 – Диплом за принос в изграждането на Колеж по минно дело