Отличия

Грамота за партньорство от школа по астрономия, астрофизика и информатика

June 30, 2014 - 7:26 am

2012 – Грамота за партньорство от школа по астрономия, астрофизика и информатика