Обява

June 25, 2019

”Горубсо Кърджали”-АД

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има изменение на инвестиционното предложение за

Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград”
– находище „Момчил”

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на открит рудник, като добитата руда, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика. Минималния годишен добив се предвижда да е 100 хил. т/год.
/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:tatanasova@riosv-hs.org; тел.: 038 / 60 16 14
„Горубсо Кърджали”-АД, гр. Кърджали 6600, ул. Републиканска №83,
Е-mail: i. petkova @gorubso.bg

“Горубсо-Кърджали” АД повишава способностите на работници по европейски проект

March 9, 2018

HEADНа 08.03.2018 г. „Горубсо-Кърджали“ АД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.021-0372-С01 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” за изпълнението на проект „Обучения за заети лица в „Горубсо-Кърджали”АД“, компонент 1, по схема BG05М9ОР001-1.021 “Обучения за заети лица”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 08.03.2018 г. и е с продължителност 13 месеца – 07.04.2019 г.
Основната цел на проекта е да се повиши способността на заетите лица в “ГОРУБСО-КЪРДАЛИ” АД да посрещат настъпващите промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.
Общата цел ще бъде постигната чрез реализирането на следните специфични цели:
-Осигуряване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на 101 служители в „Горубсо-Кърджали” АД, по специалностите:
– Икономическо информационно осигуряване;
-Шлосерство;
-Електрически инсталации;
-Подземен и открит добив на полезни изкопаеми;
-Обогатяване на полезни изкопаеми;
-Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения;
-Физическа охрана на обекти;
Предвидено е и обучение по Ключова компетентност 2–„Общуване на чужд език” – Английски език за 30 лица,заети в “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД;
В резултат ще бъде повишена квалификацията на заетите лица в “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД, възможностите им за кариерно развитие, както и качеството и устойчивостта на работните места.
Общата стойност на проекта е 134 400, лева, от които 57 120.00 лева са Европейско финансиране, 10 080.00 са Национално финансиране, и 67 200.00 съфинансиране. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

EUf_BG

opr

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

January 8, 2016

на инвестиционно предложение: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище Китница“

Подробна информация по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС:

Inform

Pril2_1

Pril2_2

Pril2_3

Pril2_4

Изпращане на становища от заинтерисуваните страни до 22 януари 2016 година на адрес: 

гр. Кърджали, ул. “Републиканска” 83

или на e-mail:office@gorubso.bg

 

“ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” приключи успешно европроект за подобряване условията на труд

September 26, 2014

preskonferenciaС два кислородни апарата е оборудвана спасителната група в рудник  „Чала”, а за миньорите, работещи в него бяха закупени 180 лични самоспасителя, които се използват при аварийни ситуации. Това бяха само част от мерките, които реализира едно от най-големите предприятия в Източните Родопи по европейски проект № BG051PO001-2.3.03-0227  „Безопасен труд в „Горубсо-Кърджали“ АД“. Той продължи 12 месеца и е на стойност 162 158,75 лв., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“.

Една от целите на проекта беше да се оптимизира организацията на дейностите в предприятието, което стана след обстоен анализ на състоянието и проектиране на организацията на труда.  За да се създадат предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания бяха закупени по-усъвършенствани лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците. Освен с кислородните апарати за спасителната група и личните самоспасители, рудникът вече разполага и с газов анализатор, който реагира при появата на опасни минни газове.

Според специалистите с реализирането на проекта в „ГОРУБСО-Кърджали” АД се осигурява безопасна работна среда и така се намалят рисковете от инциденти, травми и професионални заболявания по време на работа, а това оказва пряк положителен ефект върху производителността на заетите в предприятието.

„ГОРУБСО КЪРДЖАЛИ“ със зелен Оскар

July 2, 2014

gorubso_prizКърджалийската фирма „Горубсо Кърджали” АД бе отличена като компания с отговорно отношение към околната среда в класацията на бизнессписанието „b2b Magazine”. Металургичното предприятие заема трето място в категорията „Индустрия и производствен сектор”. Награждаването бе кулминация на провелия се за четвърта поредна година национален конкурс „Най-зелените компании в България”.

Експертно жури отсъди фирмите, които имат най-голям принос за внедряването на зелените бизнес практики и развиването им на българска почва. Беше посочено, че това са компании, които търсят възможности да направят нещо повече за опазването на планетата.

Победителите в различните категории получиха своите „Зелени Оскари”, сертификати и обществено признание. Сред останалите призьори са Българо-Американска кредитна банка, „Кауфланд”, „Идеал Стандарт- Видима”АД, НАП и др.

Министър на околната среда и водите Станислав Анастасов приветства инициативата на „b2b Magazinе”. Той заяви, че екобизнесът ще става все по-важен занапред. „Зеленият бизнес не е само отговорност, но и възможност, дава достъп на компаниите до нови и бързоразвиващи се пазари, а екологичните характеристики ще имат все по-голяма тежест при избора на продуктите“, коментира Анастасов.

“Арда нюз”

„Горубсо-Кърджали” разкрива 50 работни места в рудник „Седефче”

June 30, 2014

momchilgradКърджали. Кметът на Момчилград Акиф Акиф проведе работна среща с ръководството на „Горубсо-Кърджали” АД във връзка с предстоящо инвестиционно предложение за добив на полиметални руди от находище „Седефче”. Дружеството възнамерява да добива 100 000 тона руда годишно, която да обработва в обогатителната си фабрика в Кърджали. По този повод на 15 април ще се проведе обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/.

„За нас е важно да защитим здравето на местното население при реализиране на инвестицията. При разкриването на работни места с предимство ще настояваме да бъдат жители на община Момчилград”, подчерта градоначалникът Акиф Акиф.

Изпълнителният директор на „Горубсо-Кърджали” АД Живка Ковачева увери, че от предприятието ще разчитат предимно на местна работна ръка и посочи, че ще бъдат разкрити 50 работни места за миньори и специалисти.

От община Момчилград поискаха разноските по ремонта и асфалтирането на общинския път Момчилград – Седефче, по който ежедневно ще се движат тежкотоварни камиони, да бъдат поети от страна на „Горубсо”. От дружеството увериха, че е в техен интерес да осигурят добра пътна инфраструктура за камионите си.

Копирано от standartnews.com