Отличия

Грамота от УС на Обществен фонд „Детство” за особени заслуги и принос в развитието и възпитанието на децата в неравностойно социално положение

June 30, 2014 - 7:27 am

2014 – Грамота от УС на Обществен фонд „Детство” за особени заслуги и принос в развитието и възпитанието на децата в неравностойно социално положение