История

Като пряк наследник на богата и интересна история, „Горубсо – Кърджали”, АД е пример за връзката на миналото и настоящето с бъдещето.

На 12.1.1939г. с участието на Българо-швейцарското дружество  „Гранатоид” и немските фирми „Шолберг цинк”, „Ото Волф” и „Фелтен и Гийом” се основава акционерно дружество “Пирин”, което започва изграждане на производствени мощности за добив и преработка на оловно-цинкова полиметална руда и поставя началото на изграждането и утвърждаването на град Кърджали като промишлен център.

От архивните материали се вижда, че още с основаването на дружеството се започва целенасочена работа за развитието на цялостната техническа и социална инфраструктура на региона, на суровинната база, минното строителство, транспортните връзки и други.

След втората световна война въз основа на решения на Берлинската конференция за изплащане на репарации немските активи на дружество “Пирин” по състояние към 31.06.1946г. са предадени в собственост на СССР.

Съгласно спогодба на между правителствата на СССР и България от май 1949 година се създава съветско-българското минно-рудно дружество ГОРУБСО /Горно-рудное болгаро-советское общество/. От  октомври 1955 година СССР предава своята част от капитала в ГОРУБСО на България и то става изцяло българско.

Днес „Горубсо – Кърджали” е  моделно минно – преработвателно предприятие със свой собствен облик.В рамките на няколко години, предприятието се промени, усъвършенстваха се технологиите и оборудването, промени се визията.В основата на успеха са хората с техния професионализъм и умения, с тяхната лична и екипна мотивация.Инвестициите в подобряване на оборудването и усъвършенстване на технологиите предполагат все по безопасна и по-ефективна работа.

Полагането на последователни грижи за околната среда и инвестициите в социални дейности допринасят за изграждане и запазване на отговорна корпоративна политика.

„Горубсо – Кърджали”, АД следва и прилага корпоративните ценности и изгражда успешен модел за отговорен минен бизнес, който консолидира технологичните новости, образуванието, отговорното отношение към служителите, общността и околната среда.

Традиция и професионализъм – това е печелившата формула за бъдещето на “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” – АД.