Warning: Use of undefined constant sswld_show - assumed 'sswld_show' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gorubsob/public_html/wp-content/themes/UltraLight/index.php on line 23

Профил

„ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД е една от най-големите структуро-определящи фирми в Източните Родопи. Дружеството е пряк наследник на акционерно дружество “Пирин”, създадено през 1939 г. от българо–швейцарското акционерно дружество “Гранатоид” и немските фирми „Фелтен” и „Гийом Карлсверк”. В десетилетията си съществуване „ГОРУБСО” се е наложило като стабилно и отговорно предприятие. Основната дейност на дружеството в момента е добив и преработка на златосъдържащи руди. „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” добива суровини за производството си от рудник „Чала”. Златосъдържащите руди се преработват във Флотационната фабрика в Кърджали. “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД развива, реализира и поддържа основните принципи на системите за управление на околната среда, здравето и безопасността на хората, съобразени с международно признатите стандарти, доброволните практики на предприятията от минната промишленост, в съответствие с българските закони и съответните европейски и международни ръководни принципи. при строго спазване на добрите европейски и световни практики. Наш приоритет е свеждането до минимум риска от увреждане на околната среда, както и опазване здравето на служителите, посетителите и хората в района. В момента в „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД работят около 200 души. Освен средствата за работна заплата, дружеството инвестира в подобряване условията на труд, квалификация и образование, предпазна – безплатна храна на всички работници и служители. Работещите в “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ”-АД са застраховани.

ФАБРИКА

Кърджалийската обогатителна фабрика /КОФ/ е най-старата работеща Обогатителна фабрика в България. Тя е въведена в експлоатация през 1941 година, като през годините на експлоатация многократно е разширявана и модернизирана.

Прочети още »

РУДНИК

Рудник “Чала” се намира между селата Спахиево и Брястово, на територията на Хасковска област в рида „Мечковец”. Той е един от северните ридове на Източните Родопи, известен е също с името Аида, или Мечата планина.

Прочети още »

ЕКОЛОГИЯ

„Горубсо–Кърджали”-АД осъществява дейностите по проучване, добив, преработка и депониране на отпадъците от технологичните процеси, като прилага най–добрите практики и водещи технологии за устойчиво опазване на околната среда.

Прочети още »