Отличия

Почетен плакет от Фондация за минно развитие Република Турция

June 30, 2014 - 7:26 am

2013 –  Почетен плакет  от Фондация за минно развитие Република Турция