Фирмени политики

Партньорство

June 30, 2014 - 7:30 am

„Горубсо – Кърджали”, АД работи в партньорство с:

 Работници и служители;

Доставчици;

Бизнес партньори;

Клиенти;

Национални, регионални и местни власти;

Регулаторни органи;

Неправителствени организации.

Взаимодействието с всички заинтересовани  страни е под различни форми. Комуникацията на корпоративно ниво с регулаторните органи,  представителите на местните власти и неправителствените  организации включва месечни и годишни доклади, съобщения в средствата за осведомяване, срещи и разговори.