Дейности

Обогатителна фабрика

June 30, 2014 - 8:21 am

Кърджалийската обогатителна фабрика /КОФ/ е най-старата работеща Обогатителна фабрика в България. Тя е въведена в експлоатация през 1941 година, като през годините на експлоатация многократно е разширявана и модернизирана.

2006 г. обогатителната фабрика преработва оловно – цинкова руда от находище „Еньовче”, „Пчелояд” и „Чала”.

През месец март 2006 г. поради изчерпване на запасите на оловно – цинкова руда е преустановена преработката й.

От месец март 2006 г. започва преработката на  златосъдържаща руда от находище „Чала”, чрез гравитационни методи на обогатяване.

През 2012г. е внедрена и въведена в експлоатация  технология за извличане на благородни метали от отпадъка от гравитация.

Въведената в експлоатация технология – CIL-процес (carboninleach), осигурява висока степен на извличане на златото и отговяря на изискванията наа най-добрите налични техники и технологии. Подборът на съоръженията е осъществен на база предлаганото от водещи фирми в бранша съвременно оборудване, което осигурява пълно съответствие с изискванията на Директива 2006/21/EC на Европейския парламент по метод в съответствие със съществуващите екологични стандарти на ниво Европейска общност  и всички нормативни документи на българското законодателство.