Обществен контрол

Протоколи от извършени проверки на “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ”

 protocol_10NPO

protokol_11NPO

protokol_12NPO

protokol_13NPO

protokol_14NPO

protokol_15NPO

protokol_16NPO

protocol_17NPO

protocol_18NPO

protocol_19NPO

protocol_20NPO

protocol_21NPO

Protocol_22NPO

Protocol_23NPO

Доклади от проверки на Комплексно разрешително:

http://haskovo.riosv.com/files/DOKLADI%20OS/Gorubso%20KR%202014.pdf

http://haskovo.riosv.com/files/DOKLADI%20OS/Gorubso%20KR%20doklad%202013.pdf

http://haskovo.riosv.com/files/DOKLADI%20OS/Gorubso%20KR%202012%20doklad.pdf

Доклади по околна среда на операторите на Комплексни разрешителни:

http://eea.government.bg/bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/

Информация за безопасност на труда:

Informaicq_incidenti