Обществен контрол

Протоколи от извършени проверки на “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ”

2022

Protokol_NPO_1_2022

Protokol_NPO_2_2022

Protokol_NPO_3_2022

Protokol_NPO_4_2022

Protokol_NPO_5_2022

2021

Protokol_NPO_1_2021

Protokol_NPO_2_2021

Protokol_NPO_3_2021

Protokol_NPO_4_2021

Protokol_NPO_5_2021

2020

Potokol_NPO_2

Pr_transport_2020

Pr_vodi_2020

Protokol_NPO_4

Protokol_NPO_5

Доклади по околна среда на операторите на Комплексни разрешителни:

http://eea.government.bg/bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi/