Дейности

Орган за контрол „ЕЛЛРЗ-КОНТРОЛ” вид С

May 30, 2014 - 7:23 am

„ЕЛЛРЗ-КОНТРОЛ” вид С е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация със Сертификат №63 ОКС/2012 извършва контрол на електросъоръжения и предпазни средства, съгласно Стандарт БДС ENISO/IEC 17020:2005.

ОК „ЕЛЛРЗ-КОНТРОЛ” вид С поддържа набор от апарати и инструменти необходими за извършване на контрол. Разполага със собствен транспорт.

Контролираните параметри от ОК „ЕЛЛРЗ-КОНТРОЛ” вид С включват елементи на електро безопасност и качество на изолацията на машини, апарати, съоръжения и лични предпазни средства.

Други звена от структурата на дружеството са химическа лаборатория – извършва химически анализи за контрол на технологичния процес, строително ремонтна група – извършва ремонтни дейности и поддръжка на сградите на дружеството.

Данни за Орган за контрол:
телефон 0361 / 67221,
email:  gorubso_ok@abv.bg 

Akreditaton2012