Дейности

Ремонтно-механичен цех

May 30, 2014 - 7:23 am

Ремонтно-механичен цех е създаден през 1966г. за  ремонт и поддръжка на машините и съоръженията на фирмата.