Новини

“ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” приключи успешно европроект за подобряване условията на труд

September 26, 2014 - 10:19 am

preskonferenciaС два кислородни апарата е оборудвана спасителната група в рудник  „Чала”, а за миньорите, работещи в него бяха закупени 180 лични самоспасителя, които се използват при аварийни ситуации. Това бяха само част от мерките, които реализира едно от най-големите предприятия в Източните Родопи по европейски проект № BG051PO001-2.3.03-0227  „Безопасен труд в „Горубсо-Кърджали“ АД“. Той продължи 12 месеца и е на стойност 162 158,75 лв., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“.

Една от целите на проекта беше да се оптимизира организацията на дейностите в предприятието, което стана след обстоен анализ на състоянието и проектиране на организацията на труда.  За да се създадат предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания бяха закупени по-усъвършенствани лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците. Освен с кислородните апарати за спасителната група и личните самоспасители, рудникът вече разполага и с газов анализатор, който реагира при появата на опасни минни газове.

Според специалистите с реализирането на проекта в „ГОРУБСО-Кърджали” АД се осигурява безопасна работна среда и така се намалят рисковете от инциденти, травми и професионални заболявания по време на работа, а това оказва пряк положителен ефект върху производителността на заетите в предприятието.