Дейности

Електроремонтен цех /ЕРЦ/

May 1, 2014 - 11:38 am

Електроремонтният цех съществува от 1946 г. и извършва ремонтни дейности, както за собствени нужди, така и за външни фирми. Електроремонтният цех разполага с добре обучен персонал.

Ремонтните дейности включват:

*Ремонт на ел. двигатели от 0,200 кW до 1000 кW;

*Ремонт на силови трансформатори от 20 кW до 3200 кW;

*Правотокови ел. двигатели и генератори с мощност до 500 кW;

*Електрожени от 160 А до 500 А;

*Синхронни ел. двигатели.

Услугите на цеха могат да се ползват и от външни фирми.

За контакти: 0361 / 67222